Visie, missie & strategie

Visie en Missie
Bijna iedereen is er wel over eens dat duurzame energievoorziening steeds belangrijker wordt. De enorme aanslag op de fossiele brandstoffen, het broeikaseffect, de klimaatsveranderingen, zijn slechte ontwikkelingen. Kunnen we er iets aan doen? ‘Ja’ zeggen de initiatiefnemers van BECO volmondig! En dat doen wij vanuit de volgende missie, visie en strategie:

Missie
Samen verantwoordelijkheid nemen
Bewust zijn en bewustwording creëren voor duurzaamheid
Doen en denken vanuit de basis Triple P; People – Planet – Profit

Visie
Eigen/Lokaal
Van, voor en door inwoners van Bernheze
Winst blijft in de gemeenschap
Iedereen wil en kan erbij horen
Sociale cohesie vergroten
Verantwoordelijkheid

Duurzaam
Uitsluitend gecertificeerde groene energiebronnen
Duurzame samenlevingsprojecten gebaseerd op Triple P
Bijdragen om zo snel mogelijk tot een energie neutraal Bernheze te komen
Eigen productie: hoe dichterbij, hoe duurzamer

Bewustwording
Adviseren
Informeren
Educatie

Betaalbaar
Verlagen energieverbruik
Collectieve inkoop
Eigen goedkopere energieproductie

Onafhankelijk
Eigen beleid bepalen
Eigen prijsstelling bepalen
Samen sterker

Strategie
BECO’s strategie richt zich met al haar activiteiten, haar denken en doen, op de volgende uitgangspunten;

Collectief inkopen en bewust worden
Individueel en collectief produceren en reduceren