Uitnodiging - Algemene Ledenvergadering BECO - april 2016

4 april 2016
4 april 2016, Commentaar Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging – Algemene Ledenvergadering BECO – april 2016

Donderdag 7 april – 19.00 tot 20.00 uur

Cultureel Centrum Nesterlé in Nistelrode

Deze Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden voorafgaand aan de bijeenkomst van BECO met Marjan Minnesma en burgemeester Marieke Moorman – start 20.00 uur

 Agendapunten:

  1. Opening door de voorzitter van Raad van Toezicht, Wim van Lith.

– vaststellen van de agenda.

– vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 3 februari 2015

  1. Toelichting door Peer Verkuijlen, voorzitter BECO.

– jaarverslag 2015

– vooruitblik 2016

  1. Toelichting op de Financiën door de penningmeester Jos van der Wielen.

– bespreken financieel overzicht 2015

– begroting 2016

– vaststelling financiële stukken

  1. Rondvraag.
  2. Sluiting 19.45 uur.

U kunt niet reageren op nieuwsberichten.