Buurkracht

Bij BECO staat samenwerking centraal. Dat is ook de kern van Buurkracht.
De basisgedachte is dat in één buurt, wijk of kern elkaar helpt om samen energie te besparen of op te wekken: want dat wat soms individueel onmogelijk lijkt, kan samen wel lukken!

Het is een reeds succesvol initiatief van Enexis wat in samenwerking met BECO in Loosbroek is uitgerold en kansen biedt voor heel Bernheze.

Enexis faciliteit met name digitale hulpmiddelen, zoals een website waar eigen gegevens met betrekking tot het energieverbruik vergeleken kunnen worden met dat van overeenkomstige van buurtbewoners. Alle inwoners van Loosbroek hebben een slimme meter van Enexis aangeboden gekregen. Deze geeft meer inzicht in het energieverbruik. Door er apparaten aan te koppelen ziet men meteen waar eenvoudig op te besparen is. Als men zelf energie produceert en teruglevert, laat de slimme meter duidelijk zien hoeveel dat is. Kortom: meer grip op energiekosten! Enexis en BECO begeleiden deze ‘pilot’ in Loosbroek samen!