Algemene ledenvergadering

29 januari 2015
29 januari 2015, Commentaar Reacties uitgeschakeld voor Algemene ledenvergadering

De Bernhezer Energiecoöperatie (BECO) bestaat bijna twee jaar. Wij willen u graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op 3 februari in Cultureel Centrum Nestelré in Nistelrode en begint om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering zullen de financiële stukken ter inzage liggen.

Agendapunten:

  1. Welkom door Wim van Lith, namens de Raad van Commissarissen
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslagen ALV: voorjaar 2014 en najaar 2014
  4. Uitvoeringsprogramma: verslag 2014 en plannen 2015 (door voorzitters van de werkgroepen)
  5. Financiën:
  • Toelichting op jaarrekening 2014 en begroting 2015 door Jos van de Wielen (penningmeester)
  • Vaststellen jaarrekening 2014
  1. Eerste ervaringen met Energielevering
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

U kunt zich hier opgeven voor deze bijeenkomst.

Duurzame energie van BECO
Vorig jaar werd duidelijk dat een belangrijke doelstelling van BECO is om duurzame energie aan te bieden aan onze leden. Het is gelukt! Vanaf 1 januari kan BECO groene energie leveren aan haar leden. De eerste ervaringen zullen we met u delen op deze avond. Klik hier voor meer informatie over duurzame groene energie.

U kunt niet reageren op nieuwsberichten.